Del 24 de setembre al 8 d’octubre té lloc la comissió medicoquirúrgica prevista per aquest any als campaments de refugiats sahrauís, en el marc del programa Ulls del Sàhara 2010-2012, amb l’objectiu d’oferir atenció oftalmològica a les persones amb problemes oculars.

L’expedició està integrada pels oftalmòlegs Pablo Testi i Núria Gabarro, les infermeres instrumentistes Lelo Méndez, Lourdes Rebollo i Vanessa Romero, l’anestesista Jesús Alonso, la logista Agata Masafret i el tècnic d’equipaments Albert Montañés. Els professionals voluntaris de la Fundació intervenen quirúrgicament des de l’Hospital Nacional de Rabuni els pacients que prèviament han estat consultats pels tècnics d’oftalmologia de les diferents wilaies i d’altres pendents de comissions anteriors.

El treball de la comissió té el suport de la coordinadora del programa, Maria Tavera, que ha ocupat el càrrec darrerament en substitució de Bibiana Ruberte. Ulls del Sàhara compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Alella i Vacarisses.