Entre els dies 10 i 26 es desplaça al municipi d’El Alto per a treballar a l’Hospital Municipal Boliviano Holandés la quarta i darrera comissió medicoquirúrgica de l’any en el marc del Programa Ulls de Bolívia.

La comissió estarà formada pels doctors Andreu Coret i Jordi Gatell, ambdós del Institut d’Oftalmologia de Barcelona i que junt amb l’optometrista Francesc Gatell col·laboren per primera vegada amb Ulls del Món. Vicente Herráez, que ja té experiència en els Programes Ulls del Sàhara i Ulls de Moçambic, serà l’infermer instrumentista que completarà aquest equip.

El Dr. Coret compaginarà la pràctica quirúrgica a El Alto amb la formació ja que impartirà un curs d’utilització del faco en intervencions de cataractes a l’Instituto Nacional de Oftalmología a La Paz en el marc del Projecte de formació i actualització en subespecialitats oftalmològiques adreçat als professionals locals.