Entre els dies 12 i 27 de maig es desplaça a l’Hospital Municipal Boliviano Holandés la segona comissió mèdica de l’any per a atendre a la població local amb deficiències visuals i intervenir a les persones amb patologies oculars i sense recursos econòmics.

 La comissió, formada pels doctors Rubén Ángeles Figueroa i José Azogue, la infermera Consuelo Méndez i l’optometrista Vanesa Budi, ja tenen experiència en el projecte Ulls de Bolívia, atès que l’any 2005 ja van viatjar al terreny per a col·laborar amb els professionals de l’Hospital.

 A més de les cirurgies programades de cataractes, aquesta comissió també atendrà als pacients amb patologies d’òrbita.

 Està previst, així mateix, que la Dra. María Elva Dorado traballi intensament amb els oftalmòlegs sevillans i aprofundeixi en l’ús del facoemulsificador.