Pacients esperant a ser atesosTot i que a nivell mundial l’actualitat se centri en la incertesa creada per la pandèmia de Covid-19, el dia a dia en l’atenció sanitària no es pot aturar. Sobretot a països com Mali, on la manca de recursos, els conflictes bèl·lics i la inseguretat generen milers de situacions que afecten la salut d’un gran nombre de persones molt vulnerables.

A finals del mes d’agost, Ulls del món va aconseguir organitzar una comissió medicoquirúrgica d’oftalmologia al Centre de Salut de Referència de Djenné. Amb totes les mesures de seguretat necessàries i una minuciosa esterilització prèvia de la sala.

El cirurgià de la comissió va ser el cap del departament d’oftalmologia de l’Hospital Sominé Dolo de Mopti, el Dr. Ibrahim Bamanta, que va comptar amb l’ajut d’un assistent mèdic, una directora tècnica i un equip de suport.

Cirurgia oftalmològicaEl 21 d’agost es van iniciar les cirurgies oculars, amb un total de 15 operacions realitzades a 14 persones, ja que una dona va ser intervinguda a tots dos ulls. Els pacients van ser 9 homes i 5 dones, d’edats compreses entre els 39 i 70 anys, i que provenien de diverses localitats de la zona, como Mougna, Konio, Kouakourou, Gagna, Biabougou, Djirma o Kouin.

El projecte Ulls de Mali compta, aquest any 2020, amb el suport, fins al moment, d’ESCRS, Fundació “la Caixa”, Diputación de Bizkaia i el Premi XOVA.