El projecte Ulls del Sàhara porta anys apostant per integrar la sostenibilitat mediambiental en l’atenció sanitària i donant suport a les iniciatives encaminades a la disminució dels efectes adversos del canvi climàtic implementades pel Departament de Salut del Govern de la RASD als campaments de persones sahrauís refugiades a Tindouf (Algèria).

Tot i que queda molt per fer, principalment en l’àmbit de la producció i les compres locals de medicaments, i de la reducció i eliminació dels residus, s’ha avançat significativament en d’altres àmbits i es continua treballant per:

  • Ajudar a crear serveis de salut ocular nets, ecològics i acollidors en benefici de professionals i pacients: mantenint les consultes i tallers de muntatge d’ulleres nets, i donant suport als centres hospitalaris amb materials per optimitzar la neteja.
  • Realitzar compres a nivell local a les wilaies d’Algèria de fungibles d’òptica, material de papereria, mobiliari o equips de climatització.
  • Reduir l’ús de combustibles fòssils amb equips de l’oficina funcionant amb plaques solars, finestres aïllants i sostres restaurats a 5 de les 7 consultes d’òptica, així com bosses de kits post quirúrgics realitzades en tela per una cooperativa de dones.
  • Dotar els equips de taller òptic (como les biselladores i les polidores) amb bombes d’aigua i dipòsits per rentar-se les mans als tallers i a 3 consultes.
  • Reduir i eliminar les deixalles quirúrgiques i de consultes a les incineradores dels hospitals, i les deixalles resultants del muntatge d’ulleres, col·locant reixetes a les biselladores per a la recollida dels vidres sobrants del tall de vidre, comprant equips mòbils amb bateries recarregables, acceptant només donacions d’equips i fungibles pels quals hi hagi peces de recanvi i realitzant un manteniment preventiu dels equips sobre el terreny.

A més, el programa segueix els principis de la pràctica clínica sostenible (la prevenció, l’apoderament del pacient, la prestació de serveis de salut ocular de baix cost i l’ús de procediments mèdics i tecnologia amb menor impacte ambiental) incloent-hi activitats de sensibilització sobre hàbits bàsics de salut ocular i prevenció de patologies oculars a les escoles i també dirigides a la societat civil i al personal sanitari de primer nivell; introduint la tècnica quirúrgica SISC (extracció de cataractes extracapsular amb petita incisió i sense sutura) i reduint la quantitat de residus quirúrgics.