Moçambic presenta una insuficient cobertura oftalmològica causada, entre d’altres motius, per la manca de professionals formats en les diferents disciplines de l’atenció ocular. Des que Ulls del món va iniciar el seu programa de cooperació a Inhambane, es va apostar per la capacitació del personal local per fer accessible la salut ocular a la població. Una capacitació dirigida no només als especialistes, sinó que també es realitzen cursos de formació per al personal sanitari d’atenció primària, practicants de medicina tradicional, professorat de les escoles, etc.

Als darrers mesos van tenir lloc dues formacions:

> Formació de Practicants de Medicina Tradicional

A les zones més remotes de la província d’Inhambane l’accés als centres de salut és molt complicat, principalment per raons geogràfiques i d’accessibilitat. En aquestes comunitats, les persones amb deficiències visuals i patologies oculars són tractades des de la medicina tradicional per PMTs (Practicants de Medicina Tradicional), que malgrat no tenir una relació formal establerta amb la medicina clàssica, formen part del sistema de salut i estan reconeguts pel Ministeri de Salut de Moçambic. Els PMTs són propers a la població per motius culturals i exerceixen un paper molt important en el marc de l’atenció primària.

El 12 de març, Ulls del món va organitzar una sessió de formació per a PMTs a Maxixe, Inhambane, a la qual hi van participar 12 homes i 6 dones. El representant de salut ocular de la província, Pereira Rumeque, va impartir coneixements sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les principals patologies oculars perquè els PMT sàpiguen com atendre a les persones que arriben amb aquest tipus de problemes i quan cal derivar-les als hospitals més propers.

> Formació del professorat

El 19 de març, Ulls del món va dur a terme, també a Maxixe, una formació en salut ocular destinada als i les mestres de les escoles de 8 districtes, per:

– sensibilitzar sobre els problemes de refracció a les escoles

– promoure la identificació d’aquests problemes entre l’alumnat

– ensenyar a realitzar la presa d’agudesa visual

Es van realitzar diferents dinàmiques per posar en pràctica l’aprenentatge adquirit, i a cada professor/a se li va lliurar material didàctic perquè l’utilitzés a les seves classes.