Un dels objectius de l’estratègia de gènere d’Ulls del món és fomentar l’empoderament individual i col·lectiu de les dones, per això va ser una fita tan important a Moçambic la posada en marxa del primer taller òptic gestionat exclusivament per dones a Vilankulos. Un projecte innovador, eficient, equitatiu i autosostenible.

Aquesta òptica i la que es va crear a l’Hospital Provincial d’Inhambane amb el suport de la Fundació i gestionada també per dones, abasteixen a tots els hospitals de la província i dediquen especial atenció a dones i nenes, facilitant ulleres a preus molt assequibles o fins i tot sense cost quan es tracta de persones indigents.

Ulls del món fa un seguiment d’aquests tallers òptics, i per enfortir les capacitats de les seves responsables es van organitzar dues jornades de formació el 26 i 27 d’abril en les quals 4 dones de l’òptica de Vilankulos i 2 de la d’Inhambane van realitzar un intercanvi d’experiències i van actualitzar les seves competències en gestió de l’òptica i muntatge d’ulleres.

Amb aquesta activitat també es van estrènyer els llaços de col·laboració entre totes dues òptiques, que van compartir els seus coneixements i van demostrar un cop més el balanç positiu de la iniciativa, tant a nivell oftalmològic com en termes d’enfocament de gènere i drets humans, ja que reforça l’autonomia de les dones en llocs de responsabilitat i destaca la seva important tasca en la salut ocular.

El projecte d’Ulls del món a Inhambane compta amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Zarautz.