La Dra. Yolanda Zambujo, cap del servei d’oftalmologia del Govern de la República de Moçambic, està a Barcelona del 6 de novembre al 3 de desembre actualitzant els seus coneixements en oftalmologia.

 La seva estança formativa inclou activitats a l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) i a l’Hospital General de l’Hospitalet, on el Dr. Borja Corcóstegui i el Dr. Carlos Móser s’encarreguen, respectivament, de la direcció de les seves activitats de formació.

 La Dra. Zambujo, a més, també participa en les activitats d’avaluació i planificació del programa Ulls de Moçambic que realitza la Fundació al seu país i que inclou, principalment, accions de formació del personal de l’Hospital Central de Maputo i de consulta i intervenció de pacients a l’Hospital Provincial d’Inhambane.

 Ulls del Món i el Ministeri de Salut de Moçambic tenen un acord de col·laboració per al desenvolupament oftalmològic del país que passa per la formació dels professionals sanitaris locals (oftalmòlegs, òptics i triagems) i per la pràctica oftalmològica entre la població sense recursos econòmics que no pot ser atesa en la deficitària xarxa sanitària local.