La coordinadora de l’àrea de Programes de la Fundació, Laia Blanch, s’ha desplaçat el dia 9 de juliol i fins els proper dia 20 a Bolívia per a realitzar un viatge de prospecció a diferents zones del país i valorar la possible intervenció d’Ulls del Món en nous indrets dels país

 En aquest viatge l’acompanyaran el coordinador del Programa Ulls de Bolívia sobre el terreny, Jaime N. Camacho, i el director nacional de Medicus Mundi – Bolívia, Javier Román.

 Aquesta comissió de prospecció viatjarà a Oruro, Sacaca, Acacio, Cochabamba, Punata, Capinota i Tarija on aprofitaran per reunir-se amb els diferents actors locals implicats en temes de salut(xarxes de salut, hospitals, ….).

 Prèviament a aquest viatge Ulls del Món ha realitzat un estudi en profunditat on s’han sotmès tots els indicadors bàsics de vulnerabilitat de Bolívia, en termes de desenvolupament, a un anàlisi profund per garantir una selecció estratègica de les noves zones d’intervenció. Es tracta de concentrar els esforços de la Fundació, així com valorar la col·laboració amb altres actors nacionals i internacionals per tal d’establir aliances per a la consecució dels objectius d’Ulls del Món.

El programa Ulls del Bolívia, es va iniciar l’any 2003 i des d’aleshores, fidel al compromís adquirit amb la població local boliviana, ha mantingut les seves activitats previstes tant a El Alto com a  La Paz, en el marc dels dos projectes que té la Fundació en aquestes poblacions, Projecte de millora en l’atenció i el tractament oftalmològic a la comunitat d’El Alto i el Projecte de formació a l’Institut Nacional d’Oftalmologia de la Paz.