El proper divendres 20 de setembre, la coordinadora del Programa Ulls del Sàhara, María Tavera, es desplaçarà als campaments de refugiats i refugiades sahrauís a Tindouf per tal de coordinar les activitats previstes per a aquests darrers mesos de l’any, en el marc del Programa Ulls del Sàhara 2013.

La majoria de les activitats que es realitzaran tenen a veure amb la formació del personal local. Així doncs, està previst que es duguin a terme diverses actualitzacions de coneixements de patologies, atenció oftalmològica i òptica a personal de diferents nivells d’atenció. Així mateix, s’impartirà formació en gestió de projectes i en control d’estocs i magatzem amb l’objectiu de millorar la gestió dels recursos i la planificació de les activitats per part del personal local.

María Tavera també coordinarà la dotació d’equipaments, fungibles i materials òptics amb l’objectiu de garantir el funcionament continuat de les òptiques i consultes.

Ulls del Sàhara rep el suport dels Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Cabrera de Mar, Sant Llorenç Savall, Lliçà de Vall, Manresa, Porqueres i Roquetes, que fan la seva aportació a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.