sah hospital Dajla

El 30 de setembre, la coordinadora del Programa Ulls del Sàhara, Maria Tavera, es desplaçarà als campaments de refugiats i refugiades sahrauís a Tindouf per tal de coordinar les activitats previstes per a aquests darrers mesos de l’any, en el marc del Programa Ulls del Sàhara 2014.

Durant el darrer trimestre de l’any es preveu una intensa activitat sobre el terreny:  està previst que es desplaci una comisió médicoquirúrgica durant el mes de novembre i es per això que la coordinadora del programa està gestionant  la dotació de  fungibles i materials necessaris amb l’objectiu de garantir el funcionament de la comissió així com l’atenció continuada de les òptiques i consultes. També estan previstes dues formacions per part de voluntaris desplaçats als campaments; una en electromedicina dirigida als tècnics electricistes del Ministeri de Salut i una altra en salut ocular bàsica orientada als metges generalistes i tècnics optomestristes. Ambdues formacions estan previstes pel mes de desembre.

Alhora s’està treballant en el Pla Nacional d’Oftalmologia, conjuntament amb el Ministeri de Salut i es continuarà amb les activitats d’Informació Educació i Comunicació (IEC) com són la preparació dels continguts que es difondran entre el professorat sobre temes de salut ocular, les cunyes de sensibilització a través de la ràdio, els pòsters de sensibilització pels dispensaris, hospitals i consultes de les diferents wilayes, entre d’altres.

Ulls del Sàhara rep el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.