Ulls del Món ha programat per aquest mes de novembre una experiència pilot de formació dirigida al personal sanitari de Jangamo, un dels districtes que integren la província moçambiquesa d’Inhambane. El pla inclou la formació dels triagems dels centres de salut, la formació dels agents de salut comunitaris i activitats de sensibilització. Inicialment s’ha escollit un districte per valorar el funcionament de l’experiència i posteriorment exportar-la als districtes restants.

Els cursos de formació aniran a càrrec dels tècnics de l’Hospital Provincial d’Inhambane, centre on es duran a terme les sessions pràctiques, concretament al servei d’oftalmologia. Es realitzaran dos cursos adreçats als triagems (auxiliars d’infermeria), de forma que cada curs agruparà la meitat del personal del districte per tal que els centres de salut no es quedin desatesos. També es formarà en salut ocular als agents de salut comunitaris, persones que estan en contacte directe amb la població i que són els responsables de les activitats de prevenció i sensibilització dirigides a la comunitat, d’aquí la importància de la seva formació.

L’experiència pilot al districte de Jangamo també inclourà la realització d’activitats de sensibilització en salut ocular, incidint en el reconeixement de la ceguesa evitable com a patologia ocular que pot ser tractada i animant als habitants de la zona a visitar els centres de salut quan notin molèsties oculars.