Ulls del Món ha participat del 9 a l’11 d’octubre en la trobada organitzada per diferents ONGs que treballen a Moçambic amb l’objectiu d’analitzar la situació de la salut ocular al país africà. La representant de la Fundació en aquesta trobada ha estat la coordinadora del programa “Ulls de Moçambic”, Mayka Balaguer, que des de fa setmanes es troba sobre el terreny per coordinar les activitats de cooperació en els últims mesos de l’any.

La iniciativa, desenvolupada sota el títol ‘Coalició moçambiquesa d’atenció ocular’, s’ha estructurat en diferents sessions que han tractat temes com l’òptica, l’oftalmologia o la patologia del tracoma, entre d’altres. A banda d’Ulls del Món, les entitats que han participat a la trobada han estat: ICEE Sight, Helen Keller International, Light for the World, Norges Blindeforbund i Sightsavers International, amb la majoria de les quals la Fundació col·labora i treballa per aconseguir, de forma conjunta, els objectius del programa Vision 2020: el dret a veure-hi com és eradicar la ceguesa evitable al món abans de l’any 2020. També s’ha comptat amb la intervenció de la representant sud africana de la Agència Internacional per la Prevenció de la Ceguesa, Diane Wallace.