La Fundació ha posat en marxa el taller d’òptica de l’Hospital Provincial d’Inhambane, iniciativa que ha de permetre l’accés a la compra d’ulleres a baix cost per part de la població amb menys recursos. Es tracta de la segona instal·lació pública que hi ha a Moçambic, ja que fins al moment només existia el Banco de Óculos, a la ciutat de Maputo. De fet, el nou taller d’Inhambane adapta el seu model de funcionament, amb l’objectiu que es pugui autofinançar a través de l’activitat que realitza.

La posada en marxa del taller, una de les prioritats del projecte Ulls de Moçambic 2008, arriba després d’un procés iniciat l’any passat amb l’avaluació de les condicions òptiques de l’hospital i el disseny de la instal·lació. Durant els primers mesos d’aquest any s’ha realitzat l’enviament d’equipament i d’un primer estoc de lents i muntures. Així mateix, la tècnica d’òptica de la Fundació, Sandra Barroso, s’ha desplaçat al país africà juntament amb un tècnic d’equipaments, José Luis Royo, per acabar de muntar i posar en funcionament la instal·lació, la qual cosa ha permès que al mes de maig ja hagin sortit les primeres ulleres muntades.

Una altra de les activitats que es porta a terme és la formació dels tècnics d’oftalmologia de l’Hospital Provincial d’Inhambane per part dels òptics voluntaris Maria Barceló i Marco A. Rodríguez, que els transmeten coneixements en relació al funcionament i a l’organització del taller.