Bolibia (Fotografía d'Elisenda Pons)

La Fundació Repsol signa, un any més, un conveni amb Ulls del món per donar suport a les activitats que la Fundació du a terme a Bolívia.  El programa Ulls de Bolívia, ja havia comptat anteriorment amb el suport de la Fundació Repsol, concretament els anys 2007, 2008, 2012 i 2013.

La Fundació Repsol es l’expressió de la vocació de responsabilitat social de Repsol amb la millora sostenible de la societat, especialment als llocs on la companyia desenvolupa les seves activitats.

L’objectiu del projecte Ulls de Bolívia és replicar el model de prevenció i tractament oftalmològic implementat a la ciutat d’El Alto i la seva àrea rural d’influència els darrers anys al Departament de Tarija on, tal com va constatar Ulls del món l’any 2013, la població té dificultats per accedir a les revisions oculars i especialment a les cirurgies.