En el marc del projecte de formació i dotació del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Central de Maputo, l’oftalmòleg basc, Andrés Müller Thyssen i la instrumentista catalana, Lourdes Rebollo, tenen previst desplaçar-se, el proper mes de juliol, a Moçambic per tal d’impartir un curs en la tècnica de la facoemulsificació als oftalmòlegs i residents de l’Hospital Central de Maputo.

 El curs, que tindrà una durada estimada de 10 hores teòriques i 70 sessions pràctiques, se centrarà en l’ús de les tècniques quirúrgiques modernes de l’extracció de les cataractes i l’implant de lents intraoculars. A la vegada que aprofundirà en la utilització d’altres equipaments de consulta, tractament i diagnòstic com el Làser Yag i l’angiògraf.

 L’objectiu que pretén Ulls del Món amb aquesta formació és que el conjunt dels professionals de l’Hospital Central coneguin els fonaments teòrics i pràctics de la tècnica i estiguin entrenats en l’ús dels equipaments i l’instrumental quirúrgic necessari.