Teresa Noguer, José Azores, Julia del Valle, María José Moreno, Lelo Méndez i Mireia Hereu composaran la segona comissió d’oftalmòlegs, instrumentistes i òptics que es desplaçarà entre els dies 16 i 30 d’abril als campaments de refugiats sahrauís.

Aquesta comissió mèdica i pediàtrica té previst dur a terme revisions oculars entre la població infantil, atenent principalment als nens en les guarderies de les diferents wilayes i dels internats “12 de octubre” i “9 de junio”, a més de continuar la labor quirúrgica iniciada per la comissió anterior.