Formació

L’Obra Social “la Caixa” destina 80.000 euros a donar suport al desenvolupament sostenible de l’atenció oftalmològica als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria), a través de la capacitació dels professionals locals que du a terme la Fundació Ulls del món.

Concretament, el projecte de formació en oftalmologia del personal sanitari local d’Ulls del món pretén millorar la qualitat i l’assistència sanitària ocular de la població sahrauí en dues matèries, d’una banda la prevenció de patologies oculars, molt especialment la detecció precoç de malalties dels ulls de la població infantil i la derivació dels casos que requereixen atenció oftalmològica i de l’altra el tractament de les afeccions oculars dels pacients, principalment en el nivell primari i les urgències.

Entre els beneficiaris d’aquesta formació es troben metges, tècnics d’optometria, personal d’atenció primària dels dispensaris, promotores de salut i infermers i infermeres escolars. Tots ells sahrauís.

Ulls del món, que treballa d’acord i amb la col·laboració del Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), té previst implementar el projecte al llarg de 24 mesos i sobre el terreny, tant a través de cursos pràctics com de sessions teòriques .

La formació del capital humà dels territoris africans més vulnerables és una estratègia transformadora de les societats més vulnerables del món que comparteixen l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Ulls del món i que, en aquest cas, està previst que millori substancialment l’ qualitat de vida de la població sahrauí, refugiada durant 40 anys en els campaments de Nacions Unides de Tindouf.