Malgrat la difícil situació de conflicte que viu el país, Ulls del món va poder realitzar una nova comissió medicoquirúrgica el novembre al Centre de Salut de Referència del districte de Koro.

A les consultes d’aquest mes, abans i durant la comissió, es va atendre a més de 500 persones: 239 homes, 210 dones, 32 nens i 24 nenes. I es va operar de cataractes a 4 dones i 6 homes, que van recuperar l’autonomia i la capacitat de treballar i atendre la seva família.

Quan es practiquen intervencions de cataractes és important dur a terme el seu seguiment, tant per confirmar que tot ha anat bé com per conèixer el grau de satisfacció dels pacients i incorporar els seus suggeriments i millores a futures campanyes. En aquesta ocasió, es va poder fer un control postoperatori del 61% de pacients operats a l’octubre, una xifra considerable tenint en compte les limitacions de seguretat de la zona i les dificultats de desplaçament dels beneficiaris.

D’altres activitats realitzades a Mali durant el mes de novembre van ser:

  • Campanyes de detecció d’errors de refracció a tres escoles del districte de Djenné: es va revisar la visió a 1.270 estudiants (667 nens i 603 nenes), dels quals 86 tenien problemes de visió i se’ls va examinar per determinar les necessitats de correcció visual en cada cas.
  • Sessions d’informació i sensibilització per part del grup de dones del CAFO de Bankass i Koro: activitats i animacions a diferents aldees per donar a conèixer a més de 4.300 persones com tenir cura de la salut ocular i la prevenció de possibles patologies.
  • Recerca activa de casos de triquiasi i cataractes: personal capacitat va recórrer les àrees de Ségué, Tori, Kanibonzon, Doundé i Koulogo per detectar casos a tractar i derivar-los.
  • Diferents accions relacionades amb el control del tracoma: difusió de campanyes de ràdio a través de les emissores locals; xerrades de sensibilització a les escoles i una conferència-debat a l’escola Amène Kodio de Tori.

El projecte Ulls de Mali ha estat finançat aquest any 2019 per l’Obra Social de “la Caixa”, la Diputació de Bizkaia, Probitas, Alcon, el Col·legi de Metges de Gipuzkoa, Kutxa Fundazioa juntament amb l’associació DAD, i els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Irún i Abrera.