Malgrat les moltes dificultats que comporta desenvolupar un projecte solidari a la regió de Mopti (Mali), per la seva situació política i els constants enfrontaments bèl·lics, a finals d’octubre Ulls del món va poder realitzar dues noves comissions quirúrgiques en els centres de referència de Douentza i Koro.

Per poder atendre un major nombre de persones, aquestes comissions no només es van donar a conèixer en els centre de salut, sinó que també es van anunciar a través d’una campanya de mobilització social a la ràdio i en els centres religiosos més populars.

D’aquesta manera, a Douentza, es van aconseguir realitzar 2.175 consultes oculars (a 1.114 homes i 1.061 dones) i intervenir a 279 persones (152 homes i 127 dones).

També es va dur a terme una comissió quirúrgica de Koro, en què la Fundació va atendre 100 persones (52 dones i 48 homes), de les quals 11 van ser operades de cataractes.

Pel que fa a les campanyes per promoure la prevenció entre la població, en els centres de salut de Koro i Bankass es van organitzar diferents activitats d’informació, educació i comunicació (IEC), i en districte de Djenné vam visitar 10 escoles per realitzar xerrades de sensibilització sobre la importància de la salut ocular i vam revisar la visió a 3.208 estudiants, detectant problemes oftalmològics a 37 nenes i 28 nens.

A Koro, a més, Ulls del món va participar en una donació institucional per donar suport a la CAFO del districte (agrupació d’ONGs i associacions femenines) i millorar la situació d’aquestes dones, que pateixen enormes dificultats i manca de recursos materials per organitzar les seves activitats socioculturals. Perquè puguin comptar amb unes instal·lacions dignes, els hi vam proporcionar una gran carpa, 20 cadires i un equip complet de so (micròfons, altaveus, amplificador …) que els permetran realitzar la seva important tasca de divulgació, molt especialment en relació amb hàbits bàsics de salut ocular i prevenció de patologies, en millors condicions.

El projecte Ulls de Mali compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, la Fundación Thea, la Fundación Girbau, Ferrovial, Alcon, el Colegio de Médicos de Gipúzkoa, l’Ajuntament de l’Hospitalet, l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Ajuntament de Zarautz.