Els triagems, auxiliars d’infermeria, de la província d’Inhambane, Moçambic, està previst que es formin en identificació de patologies oculars i derivació correcta de casos a través dels cursos que té previst organitzar la Fundació Ulls del Món el proper mes de juliol.

 Concretament, està previst que el centre de formació d’Inhambane sigui la seu on s’imparteixin els cursos, als quals es compta que assistiran unes 20 persones aproximadament.

 La formació dels triagems a Moçambic és una de les activitats que s’inclouen en el programa de cooperació d’Ulls del Món en aquest país i que, després de dos anys (2005-2006) duent-se a terme a la ciutat de Maputo, amb resultats molt positius, s’ha optat per estendre a la província d’Inhambane.