Formació del Dr. Bacin a personal local de l'IOTA

Formació del Dr. Bacin, voluntari d’Ulls del món a personal local de l’IOTA (2013)

El programa Ulls de Mali 2010-2013 que tenia com a objectiu la millora de la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable a la població de Mopti va concloure el seu període d’execució amb molt bons resultats.

Concretament al llarg del 2013 s’ha aconseguit millorar l’atenció sanitària de les principals patologies oculars de la regió realitzant consultes a més de 10.000 persones, 5000 d’elles dones, duent a terme 800 cirurgies i atenent 18.000 nens i nenes de les escoles la regió.

A més s’han reforçat les infraestructures sanitàries i equips oftalmològics a l’Hospital Sominé Dolo i el Centre Sanitari de referència de Bankass així com les capacitats dels recursos humans en salut ocular formant a 70 agents sociosanitaris, una instrumentista, un tècnic de taller d’òptica i un tècnic d’eletromedicina, tots ells en els districtes de Bandiagara, Bankass i Koro. També s’ha dut a terme formació contínua en la subespecialitat de retina i en oftalmopediatria i realitzat cursos a través de videoconferències per 25 oftalmòlegs residents tots ells de l’Institut d’Oftalmologia Tropical d’Àfrica (IOTA).

Ulls de Mali ha organitzat activitats per millorar la detecció precoç i els coneixements de la població de Mopti en prevenció de la salut ocular a través de la sensibilització i formació de part de la població com el personal dels Centres Sanitaris Comunitaris, Associacions de dones, professors, etc.

El programa Ulls de Mali ha comptat , el 2013, amb el suport de:Mali