Ulls del món va signar el juny el conveni d’implementació del programa Ulls de Bolívia 2022-2024 amb el finançador CBM Global Disability Inclusion. CBM Global treballa per trencar el cicle de la pobresa i la discapacitat, tractant o prevenint les condicions que condueixen a la discapacitat en diversos països del món. I, a Bolívia, comparteix objectius amb la Fundació Ulls del món que ja es van concretar en l’anterior programa 2019-2021. 

El programa actual construeix sobre els resultats i experiències prèvies i es realitzarà en col·laboració amb 3 socis locals, liderada per Ulls del món, per enfortir l’aprenentatge interinstitucional entre entitats locals i permetre ampliar l’impacte del programa als departaments de La Paz, Oruro, Tarija i Santa Cruz. 

A Tarija, es col·laborarà amb la Fundación Desarrollo y Salud Solidaria (FUNDESSOL), que té com objectiu la millora de la qualitat de vida de la població a través de projectes de desenvolupament integral amb èmfasi en l’àrea de la salut ocular. Pastoral Social Cáritas Coroico reforçarà el programa a La Paz, treballant per al desenvolupament humà de les poblacions més vulnerables en la zona amazònica, promovent l’exercici dels drets a la salut. I a Santa Cruz es comptarà amb el suport de Fundación Tsaí que té com a missió oferir una atenció sanitària de qualitat perquè les persones tinguin una vida plena i salut integral. 

El programa conté 3 eixos:

  • Millorar l’accés a les cirurgies de cataractes de la població rural i la qualitat de les intervencions amb la posada en marxa d’un laboratori d’entrenament quirúrgic a Oruro. 
  • Identificar les deficiències visuals en la infància i adolescència, proporcionant el tractament refractiu necessari i enfocant l’actuació en què siguin les mateixes escoles les que desenvolupin els seus plans de salut ocular en coordinació amb el sistema públic de salut. 
  • Enfortir i millorar la gestió de les entitats rectores del sistema públic de salut per a l’exercici de la rectoria en salut ocular en el marc del SUS (Seguro Universal de Salud).

Quan s’acabi el projecte s’espera haver incrementat en un 15% la cobertura en cirurgies de cataractes del sistema de salut i que 105.900 persones hagin rebut assistència ocular, amb especial atenció a les dones que suposen el 61% de persones cegues a Bolívia.