Quatre persones mostrant el conveni signatL’equip d’Ulls del món a Bolívia es troba d’enhorabona. El 18 de febrer va signar un conveni de cooperació interinstitucional amb el municipi de Curahuara de Carangas a Oruro, amb diversos objectius:

  • sensibilitzar els i les estudiants en salut ocular i COVID-19
  • capacitar el professorat en la presa d’agudesa visual
  • formar els membres del personal de primer nivell d’atenció en oftalmologia bàsica per a la detecció i referència de pacients amb cataractes
  • col·laborar amb associacions de dones per oferir coneixements que els  permetin actuar com a promotores de salut ocular

Els responsables del municipi, a canvi, es van comprometre a l’assignació de pressupost per a salut ocular (dotació de lents) i per garantir la continuïtat de la col·laboració.

Ulls del món treballa al departament d’Oruro (situat a més de 3.700 metres d’altura i amb una població propera al mig milió de persones) per crear una xarxa d’atenció oftalmològica integral i integrada en el sistema públic de salut.