DSCN0320 (2)

Ulls dels món ha portat a terme unes sessions de formació optomètrica als campaments de refugiats sahrauís durant vuit dies, entre el 24 de maig i l’1 de juny. Aquesta formació s’ha impartit a quinze persones de diversos hospitals amb l’objectiu de capacitar-les amb tècniques d’optometria i per a l’atenció a les consultes, així com per reciclar els coneixements tècnics.

En concret, s’ha format a 9 tècnics d’optometria, 3 tècnics de taller d’òptica i 3 persones de perfil sanitari, equivalents a mediadores sanitàries. S’hi ha explicat diverses tècniques mèdiques, com l’examen extern de l’ull, l’examen de l’agudesa visual o el desenvolupament de diferents proves, així com la gestió i l’anàlisi de la història clínica dels pacients.

Això ha permès revisar els procediments de consulta i elaborar un document amb el personal del Departament d’oftalmologia de cada wilaia perquè el verifiqui el Ministeri de Salut Pública. Així, es millorarà l’atenció dels pacients i la tasca al taller d’òptica.

Les formacions han estat a l’Hospital Mixt de Bol·la, a l’Hospital regional d’Auserd, a l’Hospital regional de Dajla, a l’Hospital regional de Smara i a l’Hospital regional d’El Aaiun.

El responsable de la formació ha sigut l’optometrista voluntari Raúl Conde. La seva experiència anterior als campaments li ha proporcionat un coneixement del context i els efectius locals molt valuós.

Ulls del Sàhara rep el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.