Del 20 al 22 d’aquest mes se celebra a Ginebra la reunió anual del Consell de Membres de la l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB, International Agency for the Prevention of Blindness) a la qual està previst que assisteixin el president de la Fundació, Rafael Ribó i la directora general, Núria Ramon.

 L’objectiu d’aquesta reunió és posar en comú i debatre les iniciatives de cooperació al desenvolupament oftalmològic de les organitzacions internacionals que formen part de l’Agència i que tenen com a missió eliminar les principals causes de la ceguesa evitable al món l’any 2020, d’acord amb els objectius establerts conjuntament amb l’Organització Mundial de la Salut en el programa VISION 2020: THE RIGHT TO SIGHT (El dret a veure-hi).