El nou equip local de professionals de Moçambic amb samarretes d’Ulls del Món Ulls del món, a més de les campanyes de promoció de salut ocular, les comissions medicoquirúrgiques i l’aportació de material i equipament, continua tenint com a prioritat l’enfortiment de les capacitats locals. Per això, a Moçambic, durant el segon trimestre del 2017, vam organitzar un curs de formació en cribratge per a 21 infermers i infermeres provinents de les unitats sanitàries de la província d’Inhambane.

L’equip local (Amelia Dorice i Pereira Rumuque), el personal d’Ulls de Moçambic (Sarifa Ismael, Álvaro Guimaraes i Eric Lavis) i els tècnics d’oftalmologia (Saide, Miguel Siquice i Hirondina) van dotar als infermers i infermeres de competències per identificar malalties oculars, suggerir tractaments o derivar als pacients als centres de salut de referència.

La Fundació també va finançar el viatge, l’estada i les despeses de formació del nou responsable provincial d’oftalmologia, el Sr. Pereira, qui es va desplaçar a Sud-àfrica durant una setmana per rebre la formació en gestió de programes de salut ocular per substituir l’anterior responsable, el Sr. Miguel Siquice, a qui volem agrair la feina feta.