Per segon any consecutiu, Ulls del món ha estat escollida pels treballadors/es de Ferrovial com a beneficiària del programa ‘Juntos sumamos’, en aquesta ocasió pel projecte ‘Retornant la llum a les nenes i nens de Moçambic’.

El 2018, l’aportació es va destinar a allunyar de la ceguesa a milers de nens i nenes de Mali i es va aconseguir revisar la visió a més de 7.000 escolars. Aquest any, els gairebé 15.000 € es destinaran a l’atenció ocular de 10.000 nens i nenes de les escoles de primària de la província d’Inhambane.

A Moçambic, un dels deu països amb menor desenvolupament humà del món, viuen aproximadament mig milió de persones amb discapacitats visuals. La pobresa i la desigualtat afecten especialment la població infantil, limitant les seves oportunitats de desenvolupament social, educatiu i personal, i fent-la més vulnerable a les patologies oculars. A més, la discapacitat segueix sent un motiu d’exclusió i d’estigmatització social entre aquest col·lectiu. Els recursos oftalmològics de la província, tant humans com materials, s’han anat ampliant durant els últims anys gràcies a l’esforç d’Ulls del món, però són encara insuficients per donar cobertura a les necessitats en salut ocular de la població, i especialment de la població infantil de les zones rurals, que no disposa dels mitjans econòmics per desplaçar-se i accedir a l’atenció ocular.

El projecte guanyador, que ha estat votat pels treballadors i treballadores de Ferrovial, té com a objectiu combatre la ceguesa evitable (aquella que es pot prevenir o curar), entre la població infantil d’Inhambane. Per aconseguir-ho, es revisarà la visió a 10.000 alumnes de primària en el marc de campanyes de prevenció de malalties oculars. Aquells menors als quals se’ls diagnostiqui algun problema ocular seran derivats i tractats per l’oftalmòleg, qui els facilitarà la correcció òptica necessària. Es calcula que uns 750 escolars necessitaran assistència oftalmològica i, d’aquests, uns 200 necessitaran ulleres. El taller d’òptica creat per Ulls del Món, i autogestionat per una associació local de dones, serà l’encarregat d’elaborar les ulleres i lliurar-les.

La revisió de la vista és la principal estratègia per evitar la discapacitat visual i la possible ceguesa dels menors, ja que ajuda a prevenir els problemes oculars en l’edat adulta i afavoreix el seu desenvolupament educatiu perquè disposin de més oportunitats en el futur, davant la pobresa i l’exclusió social.