El 22 d’abril va tenir lloc la primera reunió del Comitè de Seguiment del programa “Millora de la Salut Ocular” al saló del Servei Departamental de Salut (SEDES) de la ciutat boliviana d’Oruro. L’objectiu d’aquesta reunió va ser oficialitzar l’assignació de representants per institució i establir les funcions del Comitè. A més a més, es va presentar un informe sobre l’avanç de les activitats del programa durant el primer trimestre i es van identificar els desafiaments a enfrontar.

Aquest Comitè s’estableix com un model de participació i transparència, que involucra autoritats i organitzacions de la societat civil a nivell departamental, municipal i local. La seva funció consisteix a supervisar totes les etapes del programa: preparació, execució, seguiment i avaluació. A més, és responsable d’abordar contingències, garantir recursos i coordinar la participació necessària.

Les entitats que l’integren són:

Mermbres del Comitè de Seguiment a Oruro

  • Servei Departamental de Salut d’Oruro (SEDES)
  • Col·legi Mèdic
  • Direcció Districtal d’Educació
  • Associació de Municipis d’Oruro (AMDEOR)
  • Articulació de Dones per l’Equitat i Igualtat (AMUPEI)
  • Col·lectiu de Transsexuals, Transgènere, Lesbianes, Gais i Bisexuals d’Oruro (LGTB)
  • Autoritats i representants de la població
  • Fundació Ulls del món

El Comitè s’adapta a la realitat territorial i promou l’equitat de gènere i inclusió, assegurant una representació equilibrada. La seva participació és essencial per a l’èxit i la sostenibilitat del programa, amb l’objectiu principal de garantir que les persones rebin l’atenció visual necessària.

Aquest projecte d’Ulls de Bolívia compta amb el suport de la Diputació Foral de Bizkaia.