Els problemes oculars s’han de detectar el més aviat possible. Per això Ulls del món visita periòdicament les llars d’infants de totes les wilaies als campaments de població refugiada sahrauí. A les darreres realitzades l’abril i maig, es va revisar la visió a 3.297 menors de 3 a 6 anys (1.724 nenes i 1.573 nens). I els que presentaven alguna patologia ocular, es van derivar a les consultes per realitzar una exploració més exhaustiva i poder rebre tractament a temps.

Durant aquests mesos també es va realitzar l’entrega a les wilaies de 4.200 ulleres de presbícia. Es van repartir 600 ulleres a cada consulta, de totes les graduacions, per ser donades a la població que presentés problemes de refracció per veure de prop.

A més, va tenir lloc la gira de seguiment i l’entrega de materials a totes les consultes i tallers de la xarxa de salut ocular per verificar les atencions realitzades. Durant aquestes visites bimensuals, es reparteixen registres de consulta, cartilles oftalmològiques, ulleres de prova, registres d’ulleres muntades i sets de tornavisos per als tallers. També s’aprofita aquesta gira per triar 5 persones de cada wilaia que hagin estat ateses i visitar-les a la seva haima per validar la qualitat de l’atenció i realitzar una enquesta de satisfacció.

El projecte Ulls del Sàhara compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).