És molt important identificar els problemes oculars el més aviat possible. Per això una de les nostres prioritats és sensibilitzar als nens i nenes sobre la necessitat de tenir cura de la salut ocular ja des de petits. I per això, durant el mes de febrer i com a part de l’estratègia d’intervenció a Bolívia, la Fundació va treballar amb les Unitats Educatives de l’àrea urbana perifèrica del departament de Tarija per capacitar als diferents equips de docents en les preses d’agudesa visual i l’aplicació posterior en els i les alumnes de les escoles de la zona.

Després de la nostra intervenció i després de l’aprenentatge rebut, els professors de la Unitat Educativa Sant Luís -caracteritzada per ser encara part d’una comunitat de l’àrea rural productora de llet- van realitzar durant dues setmanes les proves específiques a l’alumnat per identificar problemes de visió. Els resultats es van comunicar als pares o als tutors perquè poguessin actuar i donar solució als problemes detectats.

Una professora educant els seus alumnes en salut ocular Agraïm la labor destacada de docents com les professores Roxana Rojas Gutiérrez i Cleotilde Fernández que van avaluar a més de 50 nens i nenes i van aconseguir millorar la seva salut visual gràcies a l’ús de lents correctores.