Els oftalmòlegs Pablo Cabello i Guillermo A. Bianchi, la infermera instrumentista Gladys Julián, tots ells procedents d’Argentina, i l’optometrista barcelonina Miriam Serra integren la comissió medicoquirúrgica que del 21 de juliol a l’1 d’agost es troba a terres bolivianes. Es tracta de la segona de les tres comissions previstes per aquest 2008 en el marc del programa Ulls de Bolívia.

Els voluntaris d’Ulls del Món s’han desplaçat a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès, al municipi d’El Alto, on duen a terme visites i intervencions quirúrgiques als pacients sense recursos econòmics que pateixen problemes oculars. També desenvolupen una important tasca de formació del personal local a través de sessions pràctiques obertes als professionals sanitaris de l’Hospital Municipal Bolivià Holandès i als residents de l’Institut Nacional d’Oftalmologia, entre els quals hi ha els dos oftalmòlegs becats per Ulls del Món.

En aquest àmbit de la formació, destaca l’organització d’una sessió sobre cirurgia de cataracta per facoemulsificació i cirurgia de glaucoma. Durant la comissió també es duen a terme xerrades de difusió i prevenció en salut ocular dirigides als pacients tractats pels voluntaris de la Fundació.