Del 8 al 22 d’agost es duu a terme la segona comissió medicoquirúrgica de l’any al municipi d’El Alto, en el marc del programa Ulls de Bolívia. La integren els oftalmòlegs argentins Gustavo Matach i Juan Rivero, la infermera instrumentista María Victoria Ortega, també d’origen argentí, i l’optometrista barcelonina Montse Morató.

Els voluntaris d’Ulls del món es desplacen a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès per tal d’oferir atenció oftalmològica a les persones amb deficiències visuals i sense recursos econòmics. És la primera vegada que els professionals sanitaris argentins, integrats en el nucli territorial que la Fundació té al país sud-americà, col·laboren amb Ulls del món, mentre que Montse Morató ja va fer-ho el 2005 al projecte Ulls del Sàhara.

La comissió també té un paper important de formació ja que permet transmetre coneixements sobre pràctica quirúrgica i de diagnòstic, cures oftalmològiques i instrumentació als professionals de l’hospital i als residents de l’Institut Nacional d’Oftalmologia, entre ells els oftalmòlegs becats per la Fundació. Així mateix, es duen a terme xerrades de difusió i prevenció en salut ocular dirigides als pacients tractats pels voluntaris d’Ulls del món.