Els oftalmòlegs Pedro Arbona i Ljubica Marasovic, l’optometrista Salvador Vidal i la infermera instrumentista Zaida López integraran la segona comissió mèdica de l’any a terres bolivianes, que es durà a terme del 13 al 29 de juliol. La iniciativa tindrà lloc a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès, a la ciutat d’El Alto, i es preveu visitar pacients de diferents comunitats de la zona.

També estan programats dos cursos de formació sobre facoemulsificació adreçats al personal sanitari local, així com xerrades comunitàries de prevenció i de salut ocular per als professionals de l’Hospital Municipal Bolivià Holandès i de l’Institut Nacional d’Oftalmologia.