La coordinadora del programa Ulls del Sàhara i el responsable d’assistència mèdica del Ministeri de Salut de la RASD

La coordinadora del programa Ulls del Sàhara i el responsable d’assistència mèdica del Ministeri de Salut de la RASD

El passat 4 de març es va inaugurar la nova consulta d’òptica de l’Hospital Nacional a Rabuni. A la inauguració va assistir la coordinadora del Programa Ulls del Sàhara, Maria Tavera, el ministre de salut, Mohammad Lamin, el responsable de l’OTC a Tindouf, Alberto Jiménez, el responsable d’ssistència mèdica, Labat, responsable del Departament d’oftalmologia, Hamudi Mokhtar i el director de l’Hospital Nacional de Rabuni, Naami.

Responent a les peticions del Ministeri de Salut i del Departament d’Oftalmologia, Ulls del món ha finançat l’habilitació del nou espai de l’òptica, que ha estat traslladada a una nova ubicació en el mateix recinte de l’Hospital de Rabuni.

El programa Ulls del Sàhara està finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.