El programa “Ulls del Sàhara” ha iniciat un intens període d’activitats que s’allargarà durant l’últim trimestre de l’any. La primera d’aquestes actuacions s’ha celebrat del 23 al 27 d’octubre i ha anat a càrrec de l’optometrista Rubén Fernández, que ha dut a terme una tasca de control de qualitat de les òptiques locals. El voluntari d’Ulls del Món s’ha desplaçat a òptiques i tallers de les diferents wilayes per tal d’avaluar els procediments utilitzats, sobretot pel que fa a la graduació de lents. Així mateix, ha format als tècnics d’oftalmologia en normes d’higiene ocular i atenció ocular bàsica, coneixements que aquests hauran de transmetre a la població en edat escolar.

L’òptic barceloní ja es queda als campaments de refugiats sahrauís, on del 28 d’octubre al 6 de novembre es desenvolupa la segona comissió de revisió ocular infantil de l’any. L’encapçala l’oftalmòloga pediàtrica Teresa Noguer, que a l’abril ja va participar en la primera i està acompanyada pel mateix Rubén Fernández i per la també òptica Laura Ventosa. Els voluntaris de la Fundació es desplacen a diferents escoles de primària amb l’objectiu de visitar els nens i nenes i intervenir aquells casos que ho requereixin.

La visita a les escoles s’aprofita per dur a terme xerrades de prevenció en salut ocular entre els infants, a qui s’entrega material informatiu sobre higiene ocular. La comissió serveix també per formar als òptics de les consultes d’oftalmologia en refracció de nens.