El proper 18 de setembre s’iniciaran les sessions formatives previstes al Projecte de formació i actualització en subespecialitats oftalmològiques dirigida a professionals locals i que està previst que es duguin a terme fins el dia 21, a l’Institut Nacional d’Oftalmologia de la Paz (INO), en el marc del programa Ulls de Bolívia.

 Aquest any i per primera vegada des de que es va endegar el projecte de formació l’any 2003 es pretén desenvolupar un sistema de formació teòrica a través de videoconferència impartida per reconeguts oftalmòlegs subespecialistes de l’Estat espanyol. Aquesta modalitat de formació, molt dinàmica, permet abaratir els costos del projecte, eliminat les despeses de desplaçament, així com facilitar la participació d’experts que, degut a la seva intensa activitat professional, és molt complex que puguin desplaçar-se sobre el terreny.

 Aquest primer curs, coordinat pel Dr. Ricardo Casaroli, se centrarà en la subespecialitat de  retina, vítreo i màcula i l’impartiran, de forma voluntària, a més del vicepresident la Fundació, el Dr. Borja Corcóstegui, els doctors Alfredo Adán, Luis Arias, Remberto Escoto, Carlos Mateo, Jeroni Nadal i Rafael Navarro.

 Per a la realització del curs, dirigit a oftalmòlegs bolivians i residents de l’INO interessats en millorar el seus coneixements en aquesta matèria i amb disposició a treballar amb poblacions amb pocs recursos socioeconòmics, Ulls del Món ha cedit a l’INO l’equipament de videoconferència requerit per a dur a terme la formació a distància.

Han donat suport a la realització d’aquest projecte: