El proper 23 de març està previst que és desplaci a Moçambic, acompanyat de la  tècnica del Programa Ulls de Moçambic, el tècnic d’equipaments, José Luís Royo per tal de revisar i posar en marxa els equipaments de quiròfan de l’Hospital Provincial d’Inhambane.

Royo aprofitarà la seva estada a Moçambic per formar al personal de manteniment de l’Hospital de Inhambane i de l’Hospital Central de Maputo en coneixements bàsics de manteniment d’equipaments d’oftalmologia.

El Programa Ulls de Moçambic 2007-2009 per primera vegada inclou la millora de l’atenció òptica com a un objectiu específic i és per això que uns dies desprès de l’arribada del tècnic d’equipament i de la tècnica del Programa, viatja a Maputo la tècnica d’activitats d’òptica, Sandra Barroso per fer un diagnòstic sobre la situació a la província d’Inhambane, així com per estudiar la possibilitat que Ulls del Món munti un taller d’òptica a l’Hospital Provincial d’Inhambane.

Barroso aprofitarà també per visitar l’Hospital Central de Maputo i per entrevistar-se amb el responsable de l’única òptica pública de Moçambic, Banco de Oculos, situada a Maputo, per tal de poder establir algun tipus de col·laboració entre aquesta òptica i el futur taller d’Inhambane.