El Departament d’Oftalmologia i el Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) han aprovat una nova política per assolir la igualtat d’oportunitats i no discriminació en el reconeixement, garantia i provisió del dret a la salut ocular de la població sahrauí refugiada.

Dues dones sahrauís fent el senyal de victòria amb el dits

Amb aquesta estratègia, fruit d’un procés de treball col·lectiu i participatiu en col·laboració amb la Fundació Ulls del món, es pretén establir un compromís per integrar la perspectiva de gènere en les activitats de cooperació, en les accions de comunicació, educació i sensibilització, així com també en la cultura organitzativa del departament.

Es tracta del primer document estratègic que aprova el Ministeri de Salut en relació amb el gènere i la salut ocular. Ulls del món ha donat suport a les autoritats sanitàries en la definició dels termes i continuarà col·laborant en la seva implementació, seguiment i avaluació durant els propers tres anys.

El projecte Ulls del Sàhara compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).