Díptic sobre prevenció del coronavirusEl coronavirus està alterant significativament el funcionament habitual d’Ulls del món, d’igual manera que ho està fent en tota la societat a nivell mundial.

Conscients de l’enorme desafiament que suposa aquesta pandèmia, la Fundació està treballant per donar resposta a la situació des de diferents àmbits.

Tot i que la prioritat segueix sent assistir a les zones vulnerables on persones sense recursos es queden cegues per causes que es poden prevenir o curar, Ulls del món està atent a les indicacions de les autoritats sanitàries per si sorgís la necessitat de comptar amb la seva col·laboració en algun àmbit.

De la mateixa manera, es va prendre la decisió de suspendre les activitats a les oficines i, des del 16 de març, els seus empleats i empleades i el voluntariat treballen des de casa perquè frenar l’expansió del coronavirus és tasca de totes i tots. Per a qualsevol qüestió, podeu contactar-hi a través del correu electrònic: fundacio@ullsdelmon.org.

D’altra banda, a la Fundació hi ha una profunda preocupació per la major amenaça que aquest virus representa especialment als països més pobres, atesa la gran fragilitat dels seus sistemes públics de salut, així com l’accés a l’aigua corrent que resulta molt deficient o fins i tot inexistent.

Les estratègies per combatre les malalties infeccioses dels ulls (com el tracoma, del qual se n’ocupa Ulls del món) compten amb unes pautes que s’assemblen a les establertes per combatre el coronavirus: rentat freqüent de mans, evitar el contacte directe amb persones que han estat infectades, rentar sovint la roba i facilitar informació completa i accessible a tota la població, especialment a les persones més vulnerables.

En aquesta línia, els equips dels diferents territoris on coopera la Fundació han adoptat les mesures d’autoprotecció necessàries i ofereixen el seu suport a les autoritats sanitàries locals a través d’accions dirigides a evitar possibles contagis.