Evaluació postquirúrgica

Amb l’objectiu de dotar de coneixement a un grup 18 metges per donar resposta a la necessitat d’atenció oftalmològica a Bolívia, l’Instituto Nacional de Oftalmología (INO) de La Paz ha acollit entre el 20 i el 24 de juliol unes jornades de formació en la tècnica quirúrgica SICS a càrrec del Dr. Felipe Chiriboga, expert en tècniques quirúrgiques de cataractes i que compta amb 26 anys d’experiència.

Aquesta tècnica quirúrgica està recomanada per l’OMS per a la cirurgia de la cataracta en països de baixos ingressos, on la facoemulsificació encara no és tan accessible o és limitada, ja que en ser una cirurgia sense sutura té menys costos i menys complicacions a causa de la incisió . A més la rehabilitació visual és més ràpida i té menys risc d’astigmatisme

Per desenvolupar la formació s’ha pogut convocar la població d’escassos recursos a través dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, la resposta ha sigut molt bona i els pacients han vingut de zones rurals del voltant de la capital boliviana però també d’altres departaments, com Potosí o Oruro.

Han assistit a la formació els 10 residents de l’INO i 6 oftalmòlegs de l’Institut, i els oftalmòlegs ASSO de la xarxa rural oftalmològica. Aquestes sessions s’han centrat en una variant de la tècnica, anomenada faco sense faco o facofractura. Per portar-les a terme s’han organitzat dos equips:  un grup, liderat pel Dr. Chiriboga, dirigit als residents de l’INO, i un segon grup, a càrrec del Dr. Luis Alberto Pereira, oftalmòleg de l’INO, qui ha format 6 oftalmòlegs del propi INO.

Aquesta acció ha permès que persones d’escassos recursos a Bolívia puguin accedir a tractaments per revertir la ceguesa. A més a més, també ha garantit la continuació de les setmanes pràctiques formatives dins de la Diplomatura de cirurgia de cataractes, organitzada entre Ulls del món, l’INO i la Facultat de Medicina.

El programa Ulls de Bolívia compta amb el suport de Christoffel Blindenmission (CBM), Light for the World, Fundación RepsolFundación ONCE para América latinaObra Social “la Caixa”, Técnicas Reunidas i Ànec Blau.