La Fundació compta, des del mes de maig, amb un document d’Estratègia de País-Bolívia orientat a l’enfortiment del projecte Ulls de Bolívia i a la millora de la salut visual de la població boliviana i la seva implementació pilot a El Alto i la seva àrea d’influència.

L’empresa consultora VIA ha estat l’encarregada de la realització d’aquest document, després d’estudiar en detall el context social, econòmic i polític a Bolívia i l’evolució del projecte de la Fundació, des dels inicis i fins al moment actual. Durant la seva estança en el país andí, els consultors de VIA es van entrevistar amb les autoritat sanitàries del país i de la ciutat satèl·lit i també amb els directors i responsables del serveis de salut i diferents actors amb els quals col·labora la Fundació, per tal d’establir línies estratègies de cooperació que permetin l’enfortiment i el reforç de l’atenció ocular pública en la ciutat de El Alto i la seva àrea d’influència.

El document definitiu reafirma el model d’intervenció en atenció ocular d’Ulls del món a Bolívia i proposa uns criteris d’assoliment assistencials adreçats a una estratègia de sortida del país, la consecució dels quals suposarà la consolidació del projecte en marxa.

Aquest projecte ha estat finançat per l’Obra Social de la Caixa Catalunya de conformitat amb el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i la Caixa Catalunya per a la realització de projectes.