Ulls del Món ha endarrerit la comissió quirúrgica i de formació que s’havia de desplaçar a Bolívia el passat dia 12 de juny per a col·laborar amb el servei d’oftalmologia de l’Hospital Municipal Boliviano Holandés en l’atenció oftalmològica de les persones de El Alto sense recursos econòmics.

 La comissió mèdica, formada pel doctor Carlos Gálvez, l’enfermera Glòria Arnan i l’optometrista Marta Farré, té previst treballar, durant 10 dies, a Bolívia.

 Els voluntaris que composen aquesta comissió col·laboraran amb el personal  local de l’Hospital en la consulta, la refracció i la intervenció quirúrgica de les persones amb patologies oculars i deficiències visuals, així com en la formació i capacitació en la pràctica oftalmològica i òptica dels professionals sanitaris que desenvolupen les seves tasques a El Alto.

 En aquesta comissió també està previst que es duguin a terme activitats de prevenció de patologies oculars entre la població autòctona, mantenint el mateix format de les xerrades realitzades l’any passat, les quals van tenir una gran acollida y van ser de gran utilitat entre la població.