Ulls del món forma part del recent creat Comité Nacional de Salud Ocular y de Lucha y Prevención contra la Ceguera de Bolívia que té com a objectiu contribuir a la millora de la salut ocular de la població boliviana desenvolupant activitats per a la prevenció de la ceguesa evitable.

Aquest Comitè actualment està integrat per institucions públiques, privades i de Cooperació Internacional entre les que es troben, a més d’Ulls del món, el Ministerio de Salud y Deportes, la Sociedad Boliviana de Oftalmologia (SBO), l’Instituto Nacional de Oftalmologia (INO) i la IAPB entre d’altres, si bé també podran adherir-se universitats públiques i provades, col·legis professionals i població en general.