El Dr. Casaroli durant una formació als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf

El Dr. Casaroli durant una formació als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf

El passat  27 de febrer, el Dr. Ricardo Casaroli, secretari del Comitè Mèdic i supervisor mèdic del Programa Ulls de Moçambic, va participar en nom d’Ulls del món en una jornada sobre Oftalmologia al Tercer Món, inclosa en el XXVII Curs Monogràfic d’Iniciació a l’Oftalmologia dirigit a residents d’oftalmologia del primer any i que organitza l’Institut d’Investigacions Oftalmològiques Ramón Castroviejo de l’Universitat Complutense de Madrid.

Concretament el Dr. Casaroli va centrar la seva exposició en la Creació de xarxes d’atenció oftalmològica en els països més vulnerables del món basant-se en l’experiència d’Ulls del món on els objectius en tots els països on du a terme la seva tasca és que aquesta atenció sigui assumida pels serveis locals de salut dels propis països i que es creïn les condicions per a disminuir la incidència de les patologies oculars a cada territori. Per tant la creació i l’enfortiment de les xarxes d’atenció oftalmològica pública als països amb pocs recursos econòmics es fa en base a tres fonaments com són l’inserció en les polítiques públiques de salut, la sostenibilitat dels serveis de salut i l’accessibilitat de la població beneficiaria.