Ulls del Món està present en el X congrés de la Societat Espanyola de Retina i Vítreo que es celebra al Palau de Congressos, a Barcelona, els dies 17 i 18 de març.

 La Fundació compta amb un stand informatiu al qual es poden adreçar tots els professionals interessats en conèixer els projectes de cooperació oftalmològica de la Fundació i sumar-se a les activitats que es duen a terme al llarg de l’any.

 La participació en aquests congressos professionals és una bona plataforma de difusió de les activitats que realitza Ulls del Món i d’aproximació a les entitats col·laboradores, així com als voluntaris.