Atn. ocular rural - San Pedro Curahuara, Dpto. La Paz - 12.2014Del 4 al 8 de maig Ulls del món va desenvolupar una setmana de formació per a la cirurgia de cataractes a oftalmòlegs de Bolívia a l’Institut Nacional de Oftalmología (INO), ubicat al departament de La Paz.

D’aquesta manera, els residents de l’INO especialment, i tots els oftalmòlegs de manera extensiva, van aprendre la tècnica SICS, basada en una petita incisió. Aquesta comissió formativa s’integra dins d’un curs-diplomatura de cirurgies de cataractes de cinc setmanes de durada. A més a més,va haver una classe-sessió sobre oftalmologia amb enfocament comunitari dirigida al personal sanitari en general.

L’objectiu era capacitar-los en aquesta tècnica utilitzada sobretot a països en desenvolupament i que ofereix resultats satisfactoris i permet atendre grans volums de pacients. Així, es podran augmentar les intervencions contra la ceguesa evitable amb recursos i coneixements propis.

L’encarregat de la formació va ser  el Dr. Miguel Omar Jesús Scalamogna, acompanyat per la Dra. Amanda Guerrero, oftalmòloga instrumentista.

El programa Ulls de Bolívia compta amb el suport de Christoffel Blindenmission (CBM), Light for the world,Fundació Repsol i Fundació ONCE per Amèrica Llatina i Técnicas Reunidas.