La Fundació Ulls del món prepara aquests dies la posada en marxa d’un quiròfan a la localitat de Bankass, a la regió de Mopti, actuació vinculada al projecte Ulls de Mali 2008-2010 i que permetrà ampliar l’accés a l’atenció oftalmològica per a les persones sense recursos i amb deficiències visuals del país africà. I és que la regió de Mopti, que supera el milió i mig d’habitants, compta només amb un servei públic d’atenció oftalmològica, ubicat a l’Hospital Regional Sominé Dolo, centre de referència de la zona.

Durant els primers mesos de l’any, s’han dut a terme les obres per tal d’adequar la instal·lació i també s’han enviat els equipaments i materials necessaris per a la pràctica oftalmològica, com ara un biòmetre, un tonòmetre, una làmpada de fenedura o un retinoscopi, entre d’altres. El tècnic d’equipaments Jesús Barragán es troba del 7 al 13 de juny a Bankass amb l’objectiu de posar en marxa els diferents equipaments i així fer realitat aquesta segona unitat oftalmològica de la regió.

Està previst que a finals d’any es desplaci la primera comissió medicoquirúrgica a l’hospital de Bankass, encapçalada pel supervisor mèdic del programa Ulls de Mali, Andrés Müller-Thyssen.