Serveis de salut ocular

Ulls del Sàhara en 2015 pretén continuar facilitant el dret a la salut ocular als refugiats i refugiades sahrauís, millorant dos dels quatre punts que defineixen el dret a salut segons l’Organització Mundial de la Salut: accés i disponibilitat. Uns objectius que es pretenen aconseguir a partir de  quatre resultats clau:

  • Disponibilitat d’atenció òptica permanent i d’especialistes, en el marc de comissions desplaçades des de l’Estat espanyol
  • Millora de les capacitats dels recursos humans locals
  • Millora de la xarxa d’establiments d’atenció ocular
  • Divulgació de la informació sobre salut ocular i sobre el sistema d’atenció a la població sahrauí en general i a les dones en particular, ja que un estudi de gènere fet per Ulls del món el 2010 demostra que tenen menys accés a l’atenció en salut.

Al llarg de l’any, està previst implicar els tècnics de la plantilla d’oftalmologia a totes les activitats previstes, amb especial atenció als defectes refractius no corregits, que representen la causa principal de les discapacitats visuals en els campaments, i poden ocasionar pèrdua d’oportunitats d’educació i treball, un descens de la productivitat i una baixa qualitat de vida.

D’altra banda, Ulls del món preveu durant el 2015 donar suport l’atenció oftalmològica especialitzada a través de l’enviament de comissions medicoquirúrgiques que prestaran atenció oftalmològica i donaran formació al personal local a través de la consulta, diagnòstic i intervencions quirúrgiques. La capacitació dels recursos humans locals és un component important de l’estratègia de la Fundació en tots els territoris on intervé. Concretament l’objectiu és disposar d’un sistema d’atenció oftalmològica en la mesura del possible sostenible, equitatiu i integral com a part integrada dels sistemes d’atenció sanitària nacionals.

 La línia de sensibilització i prevenció, principalment a través de xerrades a la població, complementa l’oftalmologia clínica i pretén ser una via de transmissió de coneixements bàsics sobre normes d’higiene ocular, així com també d’informació sobre la possibilitat d’accedir al Servei d’Oftalmologia sahrauí. Per això, aquest any 2015 estaran centrades, molt especialment, en l’enfortiment del paper de la dona com a transmissora i al mateix temps beneficiària de la sensibilització.

Ulls del Sàhara rep el suport, per segon any consecutiu, de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.