Els oftalmòlegs Rodolfo Gamarra i Jorge Sánchez Rodas, l’anestesista María Carmen Pérez Torres, l’infermera de planta Lelo Méndez, l’infermer instrumentista Ahmed Salem Bujema Abdulah, l’optometrista Flor Romero i la logista Marta Serra es desplacen, voluntàriament, entre els dies 17 de març i 1 d’abril als campaments de refugiats sahrauís de Nacions Unides.

 Es tracta de la primera comissió mèdicoquirúrgica d’aquest any als campaments que treballarà, conjuntament amb els professionals de l’Hospital de Rabuni i Bol·la, en l’atenció i tractament oftalmològic dels pacients amb patologies oculars. Aquesta comissió també té previst fer el seguiment dels pacients que van ser intervinguts en la darrera comissió d’Ulls del Món als campaments.

 A més, en aquesta comissió, s’hi incorpora, per primera vegada, un instrumentista sahrauí resident a l’Estat espanyol.

 Prèviament a l’arribada de la comissió, Jesús Barragan, tècnic d’equipaments, està previst que es desplaci també al Tindouf per tal de revisar i posar en marxa els equipaments de quiròfan i de totes les consultes de wilayes amb l’objectiu que la comissió mèdica pugui treballar amb tots els recursos disponibles.

 La tècnica del projecte, Ilaria Ravia, també acompanya a aquesta comissió per a garantir el bon desenvolupament de les activitats i coordinar el funcionament de la comissió sobre el terreny.